SCANNEN EN METEN 

Constructiebureau H. Hagenaars werkt sinds 2007 met scan- en meetapparatuur van FARO Benelux, waarvan wij meet-/scandienstverlener zijn. Wij beschikken onder andere over meerdere scan-/meetarmen en 3D-laserscanners. Daarbij maken wij gebruik van de software Geomagic Studio en FARO CAM2 Measure. Tevens zijn wij trainingspartner van Geomagic / 3D-Systems en hebben de vertegenwoordiging van PointCab.

 

Vergeleken met traditionele meetmethoden is het inmeten van objecten op basis van 3D scannen en meten niet alleen nauwkeuriger en kwalitatief beter vanwege foutenminimalisering, maar ook sneller en daardoor prijsgunstiger. Door het maken van een 3D kopie kan men in een veel eerder stadium met de klant om tafel, hetgeen de looptijd van een project aanzienlijk verkort. De klant heeft daarbij eerder duidelijkheid over de mogelijkheden. Er kan zelfs een 3D print worden gemaakt om het uiteindelijke resultaat te visualiseren.

 

Door het gebruik van mobiele scanners en meetapparatuur hoeven objecten niet langer naar een meetkamer te worden overgebracht. Dit voorkomt niet alleen eventuele beschadiging aan het object, maar ook maat- en temperatuurafwijkingen die metingen kunnen beïnvloeden.

 

Hoewel 3D scannen en meten apart van elkaar kunnen worden ingezet, gebeurt dit bij ons in de praktijk vaak gelijktijdig. De informatie die hiermee wordt verkregen, dient vervolgens als input voor de engineeringsfase.