Akkers 

De akker digtaal in beeld

DE VRAAG VAN ONZE KLANT 

RCE - AMERSFOORT

De Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed gaf ons de opdracht om een akker in beeld te brengen, waarin een vondst gelegen is. Door het gebruik van diverse meettechnieken worden de deformaties (verschillen) in de grond in kaart gebracht. Door dit periodiek te doen, wordt de dynamiek van de betreffende akker duidelijk. Deze dynamiek ontstaat onder andere door verschuiving van de akker door grondbewerking en verschuivingen in de zandlaag boven de vondst. Daarnaast is ons gevraagd om te onderzoeken of het toepassen van laserscanning een meerwaarde heeft boven de huidige meetmethode .

’De geheimen

van de akker ’

ONZE AANPAK 

INZET VAN 3D SCANNING

Om de akker goed in beeld te kunnen brengen, zijn vakken gemaakt. Deze vakken zijn vervolgens landmeetkundig ingemeten. Ook het polygonnetwerk (vanuit de landmeetkundige meting) wordt gebruikt tijdens het scannen van de diverse vakken. In de software is een koppeling mogelijk tussen de 3D-laserscan en de landmeetkundige gegevens.

HET RESULTAAT 

DE NIEUWE METHODE / TECHNIEK GEHEEL IN BEELD

Door de inzet van 3D-laserscanning ontstaat direct een 3D-beeld van de huidige omgeving. Door het combineren van landmeten en 3D-laserscanning kan de volledige meting in het Nederlandse coördinatenstelsel worden opgenomen.

 

Een ander voordeel is dat er eenvoudig profielen (doorsnedes) kunnen worden gemaakt om het verloop van de akker in beeld te brengen. Door bewerking van de akker kan de zandlaag boven de vondst bijvoorbeeld afnemen in volume. Door het gebruik van

laserscanning kan deze zandlaag worden gemonitord, zodat de omvang voldoende blijft.

 

De eindconclusie is dat het gebruik van laserscanning een nauwkeuriger inzicht geeft dan de huidige methodieken die gebruikt worden om een akker/veld in beeld te brengen.