AANPAK 

Wij geloven dat de oplossing van vraagstukken van onze opdrachtgevers volgt uit samenwerking. Een project is niet alleen van u of van ons, maar van ons samen. Van eenrichtingsverkeer kan daarbij geen sprake zijn. Wel van eenduidige en duidelijke afspraken, interactie, het hanteren van één aanspreekpunt en wederzijds respect. Samen met u gaan we graag om tafel om uw wensen te bekijken. Daarbij maken wij altijd eerst een analyse van de vraag. Na goedkeuring van de offerte gaat het project van start. Dat is pas afgerond als we na oplevering zijn nagegaan of alles naar wens is en of we u nog ergens mee kunnen helpen.

ANALYSE VAN DE VRAAG 

Om de uitgangspunten en kaders van een opdracht goed in kaart te brengen, starten wij een aanvraag met een analyse.

SCANNEN EN METEN 

Een oplossing voor elke meetuitdaging. Dat is wat wij onze opdrachtgevers bieden. 3D scannen en meten levert daarbij een exacte kopie van de werkelijkheid op, met maten tot op de millimeter nauwkeurig. Zelfs als er geen data beschikbaar is, brengen wij objecten van klein tot groot exact en driedimensionaal in beeld. Dit maakt 3D scannen en meten geschikt voor objecten in uiteenlopende toepassingsgebieden.

ENGINEERING 

Een idee wordt pas concreet als het op papier staat. Of tegenwoordig; digitaal beschikbaar is. Op onze tekenkamer vertalen wij ideeën van onze opdrachtgevers naar gedetailleerde CAD-tekeningen en ontwerpen. Daarbij maken wij optimaal gebruik van de nieuwste technologieën op het gebied van 3D scannen en meten, die hiervoor steeds vaker als basis dienen.