BACO ROERMOND 

De geschiedenis herleeft

DE VRAAG VAN ONZE KLANT 

ARCHITECTUUR

Het fabrieksgebouw ‘BACO Roermond’ is gebouwd in 1905 en diende als meelfabriek. Ook is het in gebruik geweest als fietsenfabriek en als Roermondse koffiebranderij. Sinds 2013 is het gebouw in gebruik door woningcorporatie Wonen Limburg. Hiervoor werd het gebouw grondig gerenoveerd. Renovatie van een dergelijk groot, voormalig industrieel gebouw dat niet maatvast is, vormt voor alle betrokken partijen een behoorlijke uitdaging. Een extra uitdaging vormde het feit dat de renovatie binnen een jaar voltooid moest worden.

 

Aan ons de opdracht om middels 3D laserscanning een realistische kopie te maken van de binnenkant het gebouw, waardoor een 3D beeld ontstaat dat niet alleen de schoonheid van het gebouw, maar ook alle oneffenheden laat zien.

‘Een doos-in-doosconstructie’

ONZE AANPAK 

INZET VAN 3D SCANNING

Alle vijf verdiepingen van het gebouw zijn middels 3D laserscanning in beeld gebracht. Vervolgens zijn de verdiepingen middels het trappenhuis met elkaar verbonden. Zo ontstaat een exacte 3D kopie van het gehele gebouw.

HET RESULTAAT 

WERKTEKENINGEN

Door het gebruik van 3D scanning kon versneld een doos-in-doosconstructie worden gerealiseerd. Het voordeel van 3D scanning is namelijk dat tijd kan worden gewonnen in het voortraject. Gegevens die worden verzameld bij het scannen, kunnen daarna gebruikt worden als basis voor het ontwerp van de architect. De scans zijn conform de werkelijkheid en vallen binnen de gewenste afwijking.

 

Mede door deze bijdrage is de termijn van één jaar waarbinnen het renovatieproject moest worden voltooid daadwerkelijk behaald.