Opslag 

De grondvoorraad anders in beeld

DE VRAAG VAN ONZE KLANT 

Noord-Brabant

Onze opdrachtgever vroeg ons om de grondvoorraad (waaronder tuinaarde, zand, bodembedekkers, compost, ophoogzand en afval) in een bepaald gebied in kaart te brengen op basis van 3D-laserscanning. Voorheen werden metingen op meer eenvoudige manier verricht; lengte x breedte x hoogte met een correctiepercentage. De toepassing van 3D-laserscanning moet zorgen voor een meer nauwkeurige benadering van de grondvoorraad. Het vaststellen van de grondvoorraad dient niet alleen een fysiek doel, maar is tevens van belang voor de jaarlijkse financiële begroting rondom de voorraad. Bijvoorbeeld in het kader van transport van voorraad naar klanten. Daarom worden de metingen in het vervolg jaarlijks uitgevoerd.

’De grondvoorraad

digitaal in beeld’

ONZE AANPAK 

INZET VAN 3D SCANNING

Om de grondvoorraad goed in beeld te brengen, is de voorraad onderverdeeld in vakken die vervolgens zijn gescand. De diverse 3D-laserscans zijn vervolgens in de software met elkaar samengevoegd om zo een volledig beeld te verkrijgen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het volume van de grondvoorraad.

HET RESULTAAT 

DE NIEUWE METHODE / TECHNIEK GEHEEL IN BEELD

Met de 3D-laserscan als basis is van deze data een polygonmodel gemaakt, dat gebruikt is om het volume van de grondvoorraad te bepalen. Uit de scan kan tevens de oppervlakte, afmetingen en andere data worden verkregen. Het resultaat van 3D-laserscanning blijkt nauwkeuriger dan het inzetten van andere technieken die de geometrie van de grondvoorraad globaal in beeld brengen. Belangrijk bij 3D-laserscanning is de toegankelijkheid tot de grondvoorraad, om deze zo goed mogelijk in beeld te kunnen brengen.