SANKT LUDWIG 

RESTAURATIE KAPEL

DE VRAAG VAN ONZE KLANT 

ARCHITECTUUR

De begraafplaats en kerhofkapel van Sankt Ludwig zijn sinds de overname van het terrein door MERU (Maharishi European Research University) in 1984 eigendom van Staatsbosbeheer. De kerkhofkapel is in de periode 1906-1909 gebouwd. Op de begraafplaats liggen de paters franciscanen begraven, die vroeger in klooster Sankt Ludwig gewoond en gewerkt hebben.

 

Voor de restauratie van de kerkhofkapel waren tekeningen van de oude situatie benodigd. Er waren echter geen actuele tekeningen beschikbaar. Aan ons de vraag om een 3D scan te maken van de kerkhofkapel.

‘Door 3D scannen

klaar voor de toekomst’

ONZE AANPAK 

INZET VAN 3D SCANNING

De kerkhofkapel is zowel van binnen als van buiten gescand, om zo een totaalbeeld te verkrijgen ten behoeve van de restauratie. Tevens is het oude kerkhof gescand, dat ook onderdeel vormde van de restauratie.

HET RESULTAAT 

KERKHOFKAPEL GEHEEL IN BEELD

Vanuit de samengevoegde 3D scandata is zowel de kerkhofkapel als ook de begraafplaats in beeld gebracht. Op basis hiervan is het mogelijk om bouwtekeningen te maken. Er is wel een een 3D print op schaal (1:50) gemaakt. Hierdoor is het voor betrokken partijen eenvoudiger om een beeld te vormen van de werkzaamheden.

De restauratie werd in 2011 succesvol afgerond.