KWALITEITS-CONTROLE 

Van concept tot realisatie!

DE VRAAG VAN ONZE KLANT 

LEVERANCIER DAKPANNEN

Binnen de industrie worden onder andere kurvenschijven gebruikt voor het aansturen van een productielijn. Door de opdrachtgever zijn nieuwe kurvenschijven aangeschaft, vanwege productiefouten in een oude. Aan ons de vraag om na te gaan of deze nieuwe kurvenschijven conform tekening gemaakt zijn, om zo kwaliteit te waarborgen.

‘3D laserscan als basis

voor herontwerp’

ONZE AANPAK 

SAMENWERKING

De nieuwe kurvenschijven zijn gescand. Deze scan is uitgelijnd naar het theoretische CAD-model dat als basis diende om een vergelijk te maken tussen theorie-praktijk.

HET RESULTAAT 

VOLG JE WEG

Door het maken van de 3D scan kreeg onze opdrachtgever bevestiging dat de aangeschafte kurvenschijven conform tekening waren opgeleverd. Hoewel in dit geval het product in orde was, leert het maken van vergelijkingen ons dat niet zondermeer conclusies kunnen worden getrokken vanaf de tekentafel. Door vanuit de toepassing terug te kijken naar de tekentafel, wordt duidelijk dat tolerantie(s) vaak te nauwkeurig gekozen zijn voor de inzet van een product. Productiegericht ontwerpen is daarbij het sleutelwoord.