Vuursteen- mijn 

Introductie methoden en technieken

DE VRAAG VAN ONZE KLANT 

RCE - AMERSFOORT

In de prehistorische vuursteenmijn Rijckholt-St. Geertruid werd vanaf 4200 tot 2650 voor Christus reeds vuursteen gedolven. De mijn is gelegen in Natuurreservaat Savelbos. Onze klant vroeg ons de vuursteenmijn in kaart te brengen op basis van 3D laserscanning en daarbij tevens verschillen tussen oude topografische kaarten en de huidige situatie inzichtelijk te maken.

Hierbij was men benieuwd welke gegevens, waaronder profielen, oppervlaktes van vuurstenen en volume, zoal konden worden verkregen op basis van 3D laserscanning.

Dit project betrof een pilot, om te bezien of deze methode geschikt is om de vuursteenmijn vervolgens nauwkeurig in beeld te brengen. De metingen zijn uitgevoerd ter hoogte van de mijnschachten 32, 54 en 57 achter nis 13 en een serie metingen ter hoogte van mijnschacht 2. Daarnaast werden ook de bezoekersingang en het kantoor ingemeten.

’Het verleden komt tot leven’

ONZE AANPAK 

INZET VAN 3D SCANNING

Naast het in beeld brengen van een deel van de vuursteenmijn middels 3D laserscanning, werd deze ook landmeetkundig ingemeten. Daarbij is het mogelijk om een koppeling te maken tussen de 3D laserscan en de landmeetkundige gegevens.

HET RESULTAAT 

DE NIEUWE METHODE / TECHNIEK IN BEELD

Door de inzet van 3D-laserscanning ontstaat direct een 3D-beeld van de huidige omgeving. Tevens is zowel het gebied rondom de vuursteenmijn als het gangenstelsel landmeetkundig ingemeten en vastgelegd in het Rijksdriehoeksnet. Hierdoor kan een volledige meting in het Nederlandse coördinatenstelsel worden opgenomen.

Door het combineren van deze twee technieken, komen zowel de landmeetkundige data als de 3D-scan in het Rijksdriehoeksnet te staan. Hierdoor kan een koppeling worden gemaakt van het veld/bos boven en het gangenstelsel naar beneden, om zo de vuursteenmijn beter in kaart te brengen.

Ook kunnen hierdoor eenvoudiger profielen (doorsnedes) worden gemaakt om het verloop van het gangenstelsel in kaart te brengen. Indien in de toekomst vaker een 3D-laserscan wordt gemaakt, is de eventuele deformatie van de vuursteenmijn in beeld te brengen. Hierbij speelt ook de veiligheid rondom betreding van de vuursteenmijn mee. Vanuit deze gegevens kunnen vervolgens nauwkeurige CAD-tekeningen worden gemaakt.

 

Het gehele onderzoeksrapport is te lezen in: Rapportage archeologische monumentenzorg 218: Archeologisch onderzoek in de omgeving van het prehistorische vuursteenmijnveld te Rijckholt – St.Geertuid.