Sankt Victordom Xanten 

Verleden voorgoed behouden

DE VRAAG VAN ONZE KLANT 

Dom Xanten

De St. Victordom in het Duitse Xanten vindt zijn oorsprong in 1263. Toen werd de eerste steen voor de bouw van de dom gelegd op de crypte van St. Victor. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de dom zwaar verwoest, waaronder een deel van de veertien meesterwerken van zandsteen uit de kapel van de Heilige Geest. Dit betrof een voorstelling van de kruisiging van Jezus Christus. Vanwege de beschadigingen moesten de beelden worden gearchiveerd voor restauratie. Aan ons werd gevraagd om de kruiswegstatie met behulp van 3D laser scanning in beeld te brengen en gedeeltelijk te reconstrueren. Tevens werd ons gevraagd om een driedimensionale plattegrond van de kapel te creëren.

’Reconstructie van de

kruiswegstatie’

ONZE AANPAK 

INZET VAN 3D SCANNING

Enkele beelden zijn door ons ter plaatse gescand met behulp van 3D laser scanning. Vervolgens zijn deze scans nabewerkt in een softwareprogramma, zodat een digitale reconstructie van de beelden ontstond. Ook de kapel zelf, waarin de beelden van de kruiswegstatie zich bevonden, is door ons met behulp van 3D laser scanning in beeld gebracht. Zo blijft ook de kapel voor eeuwig digitaal bewaard.

HET RESULTAAT 

DE NIEUWE METHODE / TECHNIEK IN BEELD

Op basis van de 3D laser scanning en nabewerking ontstond een digitale reconstructie van de beelden. De echte beelden zijn geconserveerd en worden bewaard in een depot. Met behulp van de digitale reconstructie kunnen de beelden op een later moment worden gerestaureerd. Zo blijven de beelden niet alleen voor eeuwig digitaal bewaard, maar krijgen de echte beelden uit de oudheid, ondanks eerdere ernstige beschadigingen, ooit weer hun oorspronkelijke vorm. Ook de kapel zelf blijft voor eeuwig behouden en kan op basis van de scans worden gerestaureerd, mochten beschadigingen in de toekomst zich onverhoopt voordoen.

 

Zie tevens de link naar het artikel (zowel in de Nederlandse en Duitse taal) in de eerste uitgave van het tijdschrijft "Museum.de - Das Deutsche Museumporal"